This Blog is also available as an RSS Feed

Algemeen

Die Soweto Strykkwartet

Andersklinkende musiek met ‘n eie karakter het gedurende die tagtigerjare vanuit die tradisionele swart buurte begin kom, wat beide die Afrika-ritmes asook die tradisionele agtiende eeuse Europese instrumentale klanke saamgevat het. Tradisioneel bestaan ‘n strykkwartet uit vier musikante met vier musiekinstrumente ─ gewoonlik twee viole, ‘n tjello en ‘n altviool.

Lees meer..

Algemeen

Nasionale Boomplantweek in Suid-Afrika

Talle lande oor die wêrerld erken die waarde om die jeug op te voed in die belangrikheid om die omgewing so ‘groen’ as moontlik te hou. Juis hieroor het baie lande ‘n boomplantdag een maal per jaar - ‘n dag waartydens bome geplant word en die belangrike rol wat bome in die lewensiklus speel, beklemtoon word. In Suid-Afrika word hierdie belangrike funksie versprei oor ‘n hele week.

Lees meer..

Algemeen

Suid-Afrika se verontregte erdvark

Suid-Afrika se erdvark (Orycteropus afer) is ‘n ongewone spesie, bekend vir sy grawe van tonnels en dieet van termiete. Die naam erdvark (Eng. Aardvark dus earth pig) het sy naam ontleen aan die ou vorm van Afrikaans (erd = aard). Sy voorkoms wat ietwat aan ‘n vark herinner is egter misleidend want dit is nie familie van die vark nie, trouens, die erdvark behoort aan sy eie familie Orycteropodae van die genus Tubulidentata. Vervolgens meer oor hierdie dier van Afrika.

Lees meer..

Algemeen

Hoop op die horison vir Suid-Afrika se Vigs epidemie

In die jongste verlede is aandag gevestig op die stygende tendens ten opsigte van die voorkoms van VIGS in Suid-Afrika en dit het tot heelwat belangstelling gelei - sommige besorgdhede gegrond en ander ongegrond. Vrae duik op soos: Wat is werklik die VIGS situasie in Suid-Afrika? Is dit veilig om Suid-Afrika te besoek? Antwoorde is nodig sodat ‘n besoeker gemoedsrus kan hê tydens ‘n vakansie in die land.

Lees meer..

Algemeen

Die Afrika-wildehond

Die Afrika-wildehond (Lycaon pictus) word dikwels in ‘n negatiewe lig gesien vanweë sy jaggewoontes. Hulle, tesame met ander spesies, speel egter ‘n kardinale rol in die ekosisteem. Wildehonde is die mees bedreigde spesie onder die groot vleiseters (karnivore) in Suid-Afrika en daar is slegs tussen 3 000 en 5 000 van hulle, hoofsaaklik in die Kruger Nasionale Park, oor. Kom ons kyk ‘n bietjie na hierdie besonder interessante familie-georiënteerde vleiseters.

Lees meer..

Combine Flights?

New Business Users, read more and join on the Business Affiliates page.

New Individual Users, join on the Forum Users Registration page.