This Blog is also available as an RSS Feed

Algemeen

Die Legende van Apartheid

By nou het het miljoene mense oor die hele wereld die woord apartheid, op een of ander manier al gehoor. Sommige dink daaraan as die *wit oppressie oor die *swartes of Afrika inboorlinge in Suid Afrika – en miskien was dit, om 'n lang storie kort te maak. Apartheid het 'n groot rol gespeel in die geskiedenis van Suid Afrika, en om bietjie dieper te kyk na hierdie vreeslike tyd in die land se geskiedenis, sal elke persoon 'n beter insig gee op die gemiddelde Suid Afrikaner – ongeag van sy vel kleur.

Die woord apartheid beteken basies die skeiding en aparte ontwikkeling van rasse. Die praktyk het sy begin in die 19de eeu se politieke ontwikkelings en slawerny, al het meeste van hierdie eers in later jare in Suid Afrika sy verskying gemaak. In die vroee 20ste eeu, het die Britse Koloniale administrasie besluit om die polis van aparte ontwikkeling te begin, op die voorbeeld van wat John Ruskin vir mense geleer het. Die ideaal was, dat die sogenoemde “meerdere” wit ras, ander rasse kon ondersteun en bystaan op uiteindelik by hulle mylpaal te kom, om gelyk te wees as rasse, terwyl hulle nogsteeds in n graad van apartheid lewe. Hierdie “minderwaardige” rasse was take gegee volgens hulle fisiese en verstandelike vordering. Die werk of take, was gewoonlik arbeid, en dit was in die wittes se beste belange om te verseker dat die swartes se verstandelike vordering nie vinnig gebeur nie.

In die 1920 denkbeeld van apartheid, was die polis verder geneem deur regsgesinde Afrikaaners, wat hulle pad na gesag gevind het. Wette was in plek gesit om die skeiding tussen wit en swart nog groter te maak, en in 1948, onder die leiding van die Nasionale Party, het Suid Afrika apartheid as 'n nasionale politiese skema ingelyf. Baie ongeregverdigde reels en regulasies was in plek gesit om 'n volledige skeiding tussen wit en swart te plaas. Ras was vermoediglik geidentifiseer deur fisiese kenmerke en die meerderheid kleurlinge, was as swart geklassifiseer, deur die wit mense. Swart mense was nie toegelaat om in wit woongebiede in te kom nie, en die skeiding was afgedwing deur die geregs amptenare. Hierdie polis het dus albei die Europese mense en die Afrika inboorlinge, gevangenisse van hulle eie land gemaak, met die enigste verskil, dat Europese inwonders meer regte gehad het en n beter leefstyl geniet het.

Die Nasionale Party het gesukkel om hierdie apartheids polis vir dertig jaar te implementeer. Gedurende hierdie periode, was die Media gesensor en daar was glad nie vryheid van spraak nie. Dit het gelei daar toe, dat meeste wit mense geen idee gehad het van die leiding en grusame omstandighede waaronder die swart mense gelewe het nie. Baie van die wit mense wat wel geweet het, het besluit om ander kant toe te kyk.

Gelukkig, het nie almal hulle rue op die onregverdigheid gedraai wat hierdie polis gebring het nie, en opstand het vinnig gegroei. Uiteindelik, het ekonomiese sanksies en diplomatiese druk verandering gevorseer. President F.W. de Klerk het op die druk gereageer deur verskeie politieke partye die vryheid gegee om weer aktief te word, wat gelei het tot die bevryding van Nelson Mandela. Die eerste regverdige en vry verkiesing, het die oorwinning gesien van die African National Congress, en die inlywing van Nelson Mandela as Suid Afrika se president. Die grusame jare van apartheid was op n ongeslaagde eksperiment geblameer.

Apartheid mag dalk nie meer die nasionale polis wees in Suid Afrika nie, maar die polis het n baie slegte uitwerking op die land gehad. Daar is menigde mense wat die veranderings met ope arms aanvaar, en 'n ware poging maak om mense van alle nasionaliteite en rasse te aanvaar, maar daar is nog 'n paar wat nog in die verlede lewe en nooit voorentoe sal kan beweeg nie. Dit is die ongelukkige wonde wat deur apartheid agtergelaat is. In Suid Afrika word dit maar aanvaar dat daar nog steeds rasisme in die land heers, en daar word gehoop dat hierdie manier van dink, saam met die mense wat die haat dra, sal uitsterf. Miskien is dit die rede dat Suid Afrika die wereld leiers is in rasisme en politieke ongelykheid. Maar hoe dit ook al sy, is Suid Afrika n land wat saamgetrek het in hierdie moeilike tye, in plaas van uitmekaar val.

*In hierdie artikel, verwys “wittes” na Europese mense, “Swartes” na donker vellige Afrika inboorlinge, en “Kleulinge” na 'n nasie met n ligter vel as die Afika inboorlinge, maar donkerder as die Europese.

 

Combine Flights?

New Business Users, read more and join on the Business Affiliates page.

New Individual Users, join on the Forum Users Registration page.