This Blog is also available as an RSS Feed

Algemeen

Die Nguni Mense van Suid Afrika

Suid Afrika staan bekend as die reenboog nasie. En dit is die waarheid. Ons land is nie net kleurvol met 'n verskeidenheid rasse nie, maar het ook n kookpot vol verskillende kulture, wat uniek is aan Suid Afrika. Die Nguni Mense sluit die Zulu, Xhosa en Ndebele mense in wat verspreid oor die land lewe. Kom ons kyk nader na hierdie fasinerende groep mense.

Al praat elkeen van hierdie kulture 'n verskillende taal, is hulle almal in noue verbinding, en deel sekere tradisisies en gelowe. In die verlede, en in sommige tradisionele gemeenskappe, het mans en vroue hulle eie rolle. Jong seuns is verantwoordelik vir die sorg van hulle vee terwyl die vroue vir die groei van n oes verantwoordelik is. Jong mans se rol in die gemeenskap is as vegters, wat in later jare lede van die plaaslike raad sal word. Baie van hierdie tradisisies het verander met die modernisasie van die wereld. Ongeag van die veranderings om hulle, het die Nguni kultuur en tradisie dieselfde gebly.

Die Nguni lewe word in verskeie stadiums gesien, en elk is baie belangrik en het sy eie rituele en kleredrag. Meisies verander hulle gedrag of kleredrag soos hulle ouer word, en n volwasse vrou word. Seuns aan die ander kant, moet eers besny word, voordat hulle kan leer om mans te wees. Trou is ook belangrik en het sy eie tradisisies en rituele daaraan verbonde. “Lobolo” is betaalbaar aan die ouers van die bruid, in die vorm van vee of geld. Die bruid se ouers sal dan trou geskenke aan die paartjie gee, wat van klere tot huis toebehore kan wees. Dans, musiek en sang speel ook n groot rol in alle belangrike gebeurtenisse. Nguni mense het goeie ritme en is baie lief vir musiek.

Die Nguni geloof is ook uniek aan hierdie mense. Volgens hulle geloof sorg God vir groter sake, en hulle voorvaders sorg vir die kleiner take. Voorvaders word gerespekteer en aanbid. Die Nguni sal ook baie keer die Christen geloof met hul traditionele geloof meng. Baie van die gemeenskap is bang vir die goddeloosheid wat toordokters oor lede van die gemeenskap kan spreek. “Sangomas” word dikwels besoek om boodskappe van die voorvaders te ontvang. Nguni mense sien ook “nyangas” wat kruie dokters is, al hoewel baie van hulle westerse dokters besoek.

Die Nguni mense word geken vir hulle kleurvolle kleure en persoonlike verfraaing. Op die geheel dra hulle almal westerse klere, maar dra hulle tradisionele kleredrag by feesvierings en belangrike gebeure. Kleurvolle krale wat in spesifieke patrone gerankskik is, is 'n daad van ongesproke status, gemeenskap, huislike nedersetting en soms as liefdes briewe.

Baie Nguni nedersettings is nou oop vir toeriste. Besoekers aan hierdie nedersettings sal die kans kry om in noue kontak te kom met hierdie unieke kulture. Besoekers word dikwels genooi om deel te neem in die daaglikse aktiwiteite en feesvierings. Maak seker dat jy een van hierdie nedersettings insluit in you vakansie. Dit is die beste manier om 'n ware Suid Afrikaanse ondervinding te geniet, en n klein smakie te kry van die verkeie kulture in ons land.

 

Combine Flights?

New Business Users, read more and join on the Business Affiliates page.

New Individual Users, join on the Forum Users Registration page.