Vertroulikheidsverklaring op SouthAfrica.com

Click here to view this Privacy Statement in English

U privaatheid is vir ons belangrik. Ten einde u privaatheid te beskerm, het ons hierdie kennisgewing opgestel om u in te lig oor ons aanlyn gebruike en die keuses wat u kan uitoefen oor die wyse waarop u informasie verkry en gebruik word op hierdie webwerf.

AANDAG: kliek hier vir belangrike informasie oor veilige internet-gebruik deur die Federal Trade Commission (VSA).

Sommige areas van ons webwerf mag vereis dat u vrywillig persoonlike informasie verstrek soos u naam, e-pos adres, ens. vir bepaalde doeleindes. SouthAfrica.com mag ook elektroniese kommunikasie aan ons, ons verteenwoordigers, webmeester, of ander werknemers of assosiate bewaar.

SouthAfrica.com volg besonderhede van besoekers aan ons webwerf op asook die aan ons geaffilieerde webwerwe. By wyse van voorbeeld: ons stel statistiek saam op ‘n land-vir-land grondslag wat informasie aandui soos die daaglikse getal besoekers aan ‘n werf asook die spesifieke versoeke vir spesifieke lêers in ‘n webwerf. SouthAfrica.com gebruik ‘n tegnologie bekend as “cookies” wat aan ons informasie verskaf oor hoe en wanneer bladsye in ons webwerf besoek word en ook deur hoeveel besoekers. Hierdie “cookies” versamel nie persoonlike herkenbare informasie nie en ons kombineer ook nie die informasie wat deur middel van die “cookies” versamel word met identifiseerbare persoonlike informasie nie ten einde te wete te kom wie u is of selfs wat u elektroniese naam of e-pos adres is nie. Die versamelde statistiek word gebruik om ons webwerf of die geaffilieerde webwerwe aan te pas om beter aan u behoeftes uitvoering te gee. Die besoekerstatistiek bevat geen persoonlike informasie nie en kan ook nie aangewend om sodanige informasie te bekom nie.

Ons laat wel adverteerders en ander derde partye toe om “cookies” op u rekenaar te plaas wanneer u hierdie webwerf besoek. Hierdie “cookies” word gebruik om rekord te hou van die websoektogte wat u doen terwyl u hierdie webwerf besoek asook ander willekeurige soektogte op hierdie en ander webwerwe wat u mag besoek. Die informasie word gebruik om advertensies te toon wat pasgemaak word om aan u behoeftes te voldoen op hierdie en ander webwerwe. Hierdie “cookies” versamel nie persoonlike identifiseerbare informasie nie. Indien u meer wil weet van hierdie praktyke en u keuses rakende die vermoë om te voorkom dat hierdie informasie gebruik word vir geteikende advertensies aan u, kliek hier.

SouthAfrica.com beskou enige persoonlike informasie wat ons mag bekom deur ons webwerf en enige gemagtigde en ongemagtigde elektroniese kommunikasie as streng vertroulik. Ons beleid is om geen persoonlike informasie wat aanlyn bekom word aan onverwante derde partye te verskaf nie tensy daar ‘n wetlike verpligting op ons geplaas word. Onder bepaalde omstandighede mag ons sodanige informasie verskaf indien dit pertinent kan bydra tot interne, regterlike of regeringsondersoeke of optredes. SouthAfrica.com verkoop of verhuur glad nie persoonlike informasie aan ander instansies nie.

Click here to view this Privacy Statement in English