ANC Wen die 2006 Verkiesing

Met Woensdag 1 Maart 2006, gemerk as ‘n nationale vakansie dag wat die
stemmende publiek die geleentheid sal gee om hulle kruisie te teken, het die
hele land in oproer en afwagting gehad. Die verkiesing het egter rustig
verloop en geen geweldadige voorvalle is geraporteer nie.

Voorsitter van die Independent Electoral Commission, Brigalia Bam, het
aangekondig dat die 2006 Verkiesing vry en regverdig was, tenspyte van die
uitbarstings en betogings in verskeie areas, wat onder beheer gebring was
vir die veiligheid van die publiek. Niks sou die finale uitslae beinvloed
het nie, die uitslag was op die tafel. Die finale uitslae het gewys dat die
ANC met 66 % van die stemme weg geloop het, teenoor die DA wat 16 % van die
stemme gekry het.

Die uitslae het ook bevestig day die ANC die meerderheid van stemme gekry
het in vyf van die ses metropolitaanse gebiede, teenoor die oorblywende
gebiede waar daar nie n meerderheid in stemme was nie. Al was die stem
persentasie 48 persent, wat om en by dieselfde was in die jaar 2000 met
ongeveer dieselfde uitslae, het die verkiesing nie die ANC met n verwaande
gesindheid gelos nie. Suid Afrikaanse president, Thabo Mbeki, het aangemerk
dat die probleme van die verlede nie op sy gestoot sal word met die sluiting
van die verkiesing nie. Volgens die President, wil die ANC nie die
vooruitsigte van die publiek teleurstel nie of hulle vertoue bedreig nie.
Dit sal hopenlik sorg dat die ANC meer hartvogtig sal werk vir die mense van
Suid Afrika
.

Ontleders het die kommentaar gelewer dat die stem uitslae nie so seer die
populariteit van die ANC bevestig nie, maar eerder die opposisie se gebrek
om voorskot te neem op die regering se swak verslag.