Die Nan Hua Boeddhiste tempel in Suid-Afrika

Die Nan Hua Boeddhiste tempel in die omgewing van Bronkhorstspruit, Suid-Afrika is die grootste Boeddhiste tempel en seminarie in Suid-Afrika. Dit dien as die hoofkwartier in Afrika vir die grootste klooster in Taiwan, die Fo Guang Shan orde (Buddha’s Light Mountain order). Fo Guang Shan, wat ‘n Mahayana-Sjinese Boeddhiste kloosterorde is, is deur die Agbare Meester Hsing Yun in 1967 gestig.


In Maart 1992 het die Stadsraad van Bronkhorstspruit ‘n groot stuk grond aan die Fo Guang Shan Boeddhiste orde geskenk vir die ontwikkeling van ‘n Sjinese Boeddhiste opvoedkundige en kulturele sentrum. Hierdie skenking is deur dr Hennie Senekal, ‘n voormalige predikant, geïnisieer na ‘n sakebesoek aan Taiwan. Konstruksie aan die Nan Hua Boeddhiste tempel het in Oktober 1992 begin teen ‘n koste van meer as sestig miljoen rand. Na die voltooiing daarvan is ‘n aantal ander projekte ook voltooi, insluitend die Nan Hua Boeddhiste gastehuis, die Nan Hua dorpie, ‘n Afrika-Boeddhiste Seminarie en ‘n Pureland Ch’an afsonderingsarea. Befondsing vir al hierdie projekte het gekom van die Fo Guang Shan orde asook van die groot Taiwanese gemeenskap in Suid-Afrika

Ten einde Boeddhisme dwarsdeur Afrika te bevorder, het die Fo Guang Shan godsdienstige aangeleenthede komitee in Taiwan die Agbare Hui Li gestuur om leiding te neem as die stigtersmonnik van die Nan Hua Boeddhiste tempel. Ten einde hul doel te bereik het die Nan Hua Boeddhiste tempel takke in ander Suid-Afrikaanse stede soos Johannesburg, Newcastle, Bloemfontein, Durban en Kaapstad geopen. Vanuit hierdie sentra is lede van die tempel aktief veral met uitreik programme in plaaslike gemeenskappe veral ten opsigte van gevangenisse en liefdadigheid.

Kandidate by die Nan Hua Boeddhiste tempel kom uit alle vertakkinge van die samelewing en Afrikalande soos Kenia, die Kongo en Zimbabwe. Wanneer nuwe kandidate die inisiëringsprogram begin by die tempel is dit met die verstandhouding dat hulle hul familie slegs per brief of telefoon mag kontak , maar dat hulle vir drie jaar nie huis toe mag gaan nie. Van alle beginners word verwag om hul ou lewenswyse af te lê en alle verbinding met materiële dinge te laat vaar. As simboliese bevestiging van hul keuse word hul koppe kaal geskeer tydens ‘n jaarlikse kopskeer seremonie. Die meeste van diegene wat nie die drie jaar periode voltooi nie is omdat hulle vanweë nood hul vroeëre huishoudings te hulp moet snel.

Hoewel Boeddhisme inderwaarheid ‘n lewe van selfontkenning vereis, word talle mense daarheen aangetrek as gevolg van hul leerstellings oor vrede en verdraagsaamheid. Die Nan Hua Boeddhiste tempel sal poog om hierdie boodskap aan talle op die vasteland van Afrika te bring.