Flower Valley Conservation Trust

Geleë op die Agulhas-vlakte, noord-oos van Gansbaai, in die Wes-Kaap is die plaas Flower Valley midde in die skouspelagtige Kaapse Blommestreek en dis waar die Flower Valley Conservation Trust gevind word. Hierdie bewaringstrust het ten doel om die inheemse fynbos te beskerm op ‘n wyse wat die plaaslike gemeenskappe in staat stel om hierdie natuurlike bate te ontwikkel tot lewensvatbare praktyke.

Die plaas Flower Valley is in 1999 gekoop met fondse wat deur Fauna & Flora, ‘n nie-regeringsorganisasie in die Verenigde Koninkryk, bewillig is en toe is die bewaringstrust geskep. Met die bewaringsdoelwit voorop is die natuurlike hulpbronne van hierdie pragstreek in ewewig gebring met die sosiale en ekonomiese behoeftes van die plaaslike gemeenskappe en die trust het gevolglik gefokus op wyses om die metodes in gebruik vir die oes van fynbos te verfyn en ook om die aanvraag vir hierdie wilde blomme te verhoog met bemarkingsaksies. In ‘n venootskap met CapeNature, ‘n provinsiale organisasie verantwoordelik vir die uitreik van lisensies om hierdie blomme te oes en te bemark, is metodes ontwikkel vir die bemarking van hierdie bate tot voordeel van alle betrokkenes. Die Flower Valley Conservation Trust het ‘n aantal stelsels ontwikkel ter bereiking van hierdie doel. Van hierdie stelsels sluit in die ontwikkeling van ‘n Gedragskode asook ‘n gesentraliseerde stelsel van karteringsdata virdie oes van hierdie blomme. Die Trust se Geakkrediteerde Verskaffingsforum ─ ‘n groep verskaffers wat die Gedragskode ondersteun ─ vergader op ‘n maandelikse grondslag en wissel gedagtes oor die ouditering van oeste en nakoming van die gedragskode. Een van die uitvloeisels van hierdie ontwikkeling was die wysiging van die Protea Kwekers Produsente van SA se konstitusie om lede in te sluit wat basies slegs fynbos oes en om sodoende die struktuur van die bedryf te verbreed.

Die trust is in sy tiende bedryfsjaar en geniet bevredigende resultate beide ten opsigte van betekenisvolle werkverskaffing in die Agulhas-vlakte streek, en ook ten opsigte van projekte wat fokus op die ontwikkeling van kinders veral ten opsigte van begrip en waardering vir die unieke omgewing waarin hulle woon. Die oes van wilde blomme is ‘n bron van inkomste vir plaaslike gemeenskappe reeds vir geslagte. Met die ondersteuning van die Flower Valley Conservation Trust kan plaaslike gemeenskappe nou uitsien na ‘n toekoms met ‘n lewensvatbare ekonomie.