Perde Uitvoer Verbot kan tot ‘n einde kom

Die Suid Afrikaanse perde bedryf kan beslis glimlag, nadat daar gese is
dat die verbod van perde uitvoer wat deur die Europese Unie twee jaar terug
ingestel het, by die einde van die maand gelig kan word. Die verbod was
ingestel nadat AHS (African Horse Sickness), wat inderdaat ‘n siekte is wat
uniek is aan ons kontinent, sy kop uitgesteek het. Die siekte kan baie
vinnig versprei en die dood van menigde diere veroorsaak. Na die uitbraak
opgemerk is, was n gekontroleerde sone opgestel wat vir die laaste twee
jaar, vry was van die siekte.


Die vinnige askies en stappe wat geneem is om die verspreiding van die
siekte te bekamp, kan lei tot die lig van die Europese Unie verbot. Dit sal
perde eienaars en teelers weer toelaat om in oorseese perde wedrenne deel te
neem. Die AHS vry sone is die enigste landstreek waarvan perde sal aanvaar
word vir uitvoer. Die woordvoerder vir Racing South Africa, n kommersiele
perde wedren maatskappy, het gese dat die finale rapport van die Suid
Afrikaanse Veeartsenykundige Diens, binne kort aan die Europese Unie gestuur
sal word. Die rapport sal die uitbreek van die siekte in 2004, voorkomings
stappe en die afsluiting van die siekte weergee.

Al het die eerste poging om die verban te lig nie positiewe uitslae gehad
nie, het die Vereenigde State van Amerika die invoer van Suid Afrikaanse
perde toegelaat, met die vereise dat perde deur n kwarantyn tydperk gaan van
60 dae. Deur die verlies van handel, word baie perde deur Mauritius
uitgevoer. Hierdie proses is baie langduurig en hewige finansiele verliesse
is die afgelope twee jaar gelei. As die Europese Unie die besluit neem om
die verban te lig, sal die kostes verlig word met die uitvoer van perde na
Dubai.