Announcement

Collapse
No announcement yet.

Izithakazelo

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  Mntongenankundla....... wazisho iibong zakho kwathi cosololo kumina ngaphakathi.

  Comment


  • #17
   Boya benyathi
   Mthiyane

   Hheshe wena weLembe! Waze wangikhumbuza umngani wami ovuth' ekhaleni. Naye ngowakwaNdlovu.

   Angibonge kuwena nsizwa yamabutho. Wena wakwaNdlovu,

   Gatsheni!
   Boya benyathi!
   Buyasongwa buyasombuluka.
   Mpongo kaZingelwayo!
   Nina bakwaNdlovu zidl' ekhaya,
   Ngokweswel' abelusi.
   Nina bakwaKhumbula amagwala.
   Nina bakwaDemazane ntombazane
   Nina bakwaSihlangu sihle.
   Mthiyane!
   Ngokuthiy'amadod'emazibukweni.
   Nina bakwaMdubusi!

   Ayidle ishiyele ezinye

   uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
   inkwali yenkosi
   umcondo yegusha

   Inxangiphilile
   KwaDlangezwa
   KwelikaMthaniya
   uShamase wangempela!
   Umqwashisi - impohlo engenankinga!
   Igcokama likaNdonga.
   Isishwapha sikaSomkhele.
   Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
   Futheka mnyekefuli.
   Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

   Comment


   • #18
    Mntongenankundla....(excuse my spelling!) Ukuphi usekhaya noma usemazweni? Thina basintshinga kwelika undlovu kay'phikiswa, uBush lowo.

    Comment


    • #19
     Gatsheni

     Nsizwa yamabutho! Igcokama likaSomkhele lisekhona la kwelikaMthaniya. Ngisadla ngoludala wethu. Ngisashaya uzamthilili woqobo!

     Ave niyajabula nina esenivuleke umqondo ngokuwela phesheya kwezilwandle. Thina sisazidlela wona umoba wethu lo.

     Phila kodwa zinyane leSilo.

     uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
     inkwali yenkosi
     umcondo yegusha

     Inxangiphilile
     KwaDlangezwa
     KwelikaMthaniya
     uShamase wangempela!
     Umqwashisi - impohlo engenankinga!
     Igcokama likaNdonga.
     Isishwapha sikaSomkhele.
     Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
     Futheka mnyekefuli.
     Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

     Comment


     • #20
      Ya khona umqondo uyavuleka umanagabe ungahlaleli ndawonye kodwa ngizosho into ibe inye vo, there's no place like home. Kuyasho khona ukuthi sihleli kwelaba mhlophe bayohlala besibukisa okwezi gqila kuyoze kuthi nkwe.
      Siyanikhumbula bo lapho ekhaya, siyanithanda futhi. Ukhonze kubobonke(obani bona? angazi!)

      Comment


      • #21
       Izithakazelo zakwaMbokazi

       yemadoda madoda,uyazi uma nithinda indaba yezithakazelo ngifikelwa ngumunyu nosizi uma ngicabanga ukuthi mina ezakithi ibongo zakwaMbokazi angizazi, ngivese ngifise sengathi nami ngingazibiza kuhle kwenu izibongo zakwaDonda.

       Ngicela ningisize zakwethu ningitholele izithakazelo zakwaMbokazi,nginga jabula kakhulu.

       Obhalile,uMbokazi.
       Mbokazi,Donda,Nxele,Sontuli,Hlamukazi,ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini,uphangela kobhongo koqhoqhoqho ,umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana,Hlamukazi kaMdaka,Umdaka usezintangeni,wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase,abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda.

       Comment


       • #22
        Mbokazi

        Nsizwa yamabutho, mina nginencwadi enohlu lwezithakazelo zezibongo zalapha KwelikaMthaniya. Kepha ngeshwa isibongo sakwaMbokazi asiveli neze.

        Tshela mina: engabe kukhona izibongo ozazi ziyimxhantela yesakwenu? Engabe zikhona izithakazo ezithile ozaziyo wena, ezincike kwisibongo sakho - ukuze zingelekelele ekuphenyeni kwami kulencwadi?

        Sengolinda impendulo yakho.


        uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
        inkwali yenkosi
        umcondo yegusha

        Inxangiphilile
        KwaDlangezwa
        KwelikaMthaniya
        uShamase wangempela!
        Umqwashisi - impohlo engenankinga!
        Igcokama likaNdonga.
        Isishwapha sikaSomkhele.
        Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
        Futheka mnyekefuli.
        Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

        Comment


        • #23
         hhawu!! mta-kababa nxese phela ngokwephuza ukuphendula,engikwaziyo nje ngazi kuthiwa Mbokazi,Donda kuphelile njalo uyazi isono lesi kodwa,hhayi ngethembe ukuthi uzongisiza,sengibuya kolibrary koInternet lutho phela,omkhulu nogogo sebegugile abakhumbuli lutho olutheni.

         Nginga jabula kakhulu uma ungangisiza funa mhlawumbe nami ngihambele phezulu ngithi umangiphendula ucingo ngibize ezakwethu ngize ngithi hooo!!!! ngihlabe phansi ngonyawo ngigiye.
         Mbokazi,Donda,Nxele,Sontuli,Hlamukazi,ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini,uphangela kobhongo koqhoqhoqho ,umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana,Hlamukazi kaMdaka,Umdaka usezintangeni,wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase,abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda.

         Comment


         • #24
          I have no idea what you're saying but it's Great to see another SA language on here.Hopefully it'll grow with members, because the more South Africans of all cultures we get here the better.As long as it's all good and in a positive spirit we welcome diversity on this forum.

          Enjoy!
          Hopefully some of you won't mind helping with translations on the 'Language' side?

          Comment


          • #25
           Mbokazi

           Awu mfowethu, mina uDonda engimaziyo yilona owakwaSokhumalo. Ngisho uDonda weziziba, umfowabo kaMashobane, uyise kaMntungwa kaMbulaz' omkhulu - uMzilikazi.

           Eish, cha mfowethu kunzima ngempela ukuthi ngikusize. Na la engikhona, abekho abakwaMbokazi - bengizo babuza kabanzi ukuze ngikusize. UMbokazi engimaziyo mina munye vo, uZanele wohlelo lwe Gospel Gold kwi-SABC1. Kepha angazi ukuthi ungaxhumana naye kanjani, mhlasimbe angakuchathekela okuyingcosana anakho.

           Uma uthola umkhondo, siza ungasize ukuze ngikubhekele kulencwadi yami yezithakazelo.

           Nangomuso.

           uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
           inkwali yenkosi
           umcondo yegusha

           Inxangiphilile
           KwaDlangezwa
           KwelikaMthaniya
           uShamase wangempela!
           Umqwashisi - impohlo engenankinga!
           Igcokama likaNdonga.
           Isishwapha sikaSomkhele.
           Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
           Futheka mnyekefuli.
           Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

           Comment


           • #26
            hey!!! kubi kuyenyukela impela, ngibhalele umhleli weSolezwe eliwela umfula ugcwele, naye ungithembisile ukuthi usongisiza,ngizokwazisa kodwa uma sengilutholile usizo.Ngiyabonga ngokuzikhathaza kwakho.
            Last edited by mbokazi; 6th April 2005, 14:25. Reason: mispelled word
            Mbokazi,Donda,Nxele,Sontuli,Hlamukazi,ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini,uphangela kobhongo koqhoqhoqho ,umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana,Hlamukazi kaMdaka,Umdaka usezintangeni,wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase,abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda.

            Comment


            • #27
             You guys may be interested in this: http://translate.org.za/

             It's a project within the open source community (Mozilla, Ubuntu, Linux in general, Open Office, etc.) that translates these pieces of free software into Zulu, Xhosa, Tswana and Afrikaans. It would be an excellent way to help fellow Zulu-speaking South Africans, and help to make the wonders of the internet and computing in general accessible to more South Africans.

             Translate.org.za is a non-profit organisation producing Free and Open Source software that enables and empowers South Africans. The Translate Project started in 2001 with the vision of providing Free Software translated into the 11 official languages of South Africa. Free Software in your language is true empowerment. We would like to thank our sponsors: Department of Communications, The Shuttleworth Foundation, Obsidian Systems, St James Software and Hewlett-Packard (South Africa).

             Comment


             • #28
              Heshe!! Mntongenakudla mfowethu,ngihambile ngithungatha ngaze ngathola utho,nakhu engikutholile Mbokazi,Mbuyazi,Sontuli,Magembe,Hlomuka noDonda ukhona phakade naphakade.

              obuyela encwadini yakho ubheke hleze mhlawumbe uthole utho,nginga bonga kakhulu nkabi edonsayo uma ungangisiza,Heshe baba!!
              Mbokazi,Donda,Nxele,Sontuli,Hlamukazi,ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini,uphangela kobhongo koqhoqhoqho ,umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana,Hlamukazi kaMdaka,Umdaka usezintangeni,wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase,abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda.

              Comment


              • #29
               Sure Mfethu

               I am glad to see ukuthi kusekhona abantu abane interest namasiko ethu.Nanzi ke mfethu izithakazelo zakwa Ndlovu
               IZITHAKAZELO ZAKWA-NDLOVU

               Gatsheni!
               Boya benyathi!
               Buyasongwa buyasombuluka.
               Mpongo kaZingelwayo!
               Nina bakwandlovu zidl' ekhaya,
               Ngokweswel' abelusi.
               Nina bakwakhumbula amagwala.
               Nina bakwademazane ntombazana
               Nina bakwasihlangu sihle.
               Mthiyane!
               Ngokuthiy'amadod'emazibukweni.
               Nina bakwaMdubusi!
               --------------------------------------------------------------------------------

               Comment


               • #30
                Ncobela

                Kuyangithokozisa impela ukuthola ukuthi kusekhona abantu bomdabu abazigqaja ngemvelaphi yabo.

                Mina,NgiwuNcobela,
                Shawuza,
                uShawuz'oshisayo,
                Oshis'emuva nangaphambili,
                Uqobodwana,
                Usomdibela,
                Umuth'ongothiwa;
                uSikhunyana indodana kaShaka,
                Umnguni,
                uthanda-thanda banjani?
                --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Ngiyabuya ngisayobona ikhehle lakwa Ncobela lingitshele kakhe.


                Zinqamulwa amakhanda ziyekwe!!!!

                Last edited by Umuth'ongothiwa; 28th July 2005, 09:29.

                Comment

                Working...
                X