Announcement

Collapse
No announcement yet.

Izithakazelo

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Ncobela

  Kuyangithokozisa impela ukuthola ukuthi kusekhona abantu bomdabu abazigqaja ngemvelaphi yabo.

  Mina,NgiwuNcobela,
  Shawuza,
  uShawuz'oshisayo,
  Oshis'emuva nangaphambili,
  Uqobodwana,
  Usomdibela,
  Umuth'ongothiwa ngiyawufuna
  kukhon'intombi engiyibonile
  wentombi uthanda-thanda abanjani?,

  Ngifun'iSikhunyana somlilo ovuthayo,
  ngishiy'uMaZulu ungigay'utshwala
  ngoba ngilibhekise emshadweni womlami wami.
  Uhambile uMuth'ongothiwa ukuyobheka lo ntokazi ehlathini.

  Uqobo lwakhe uSomdibela ngizwa ngezinja zikhonkotha,
  uMnguni omkhulu umshiyile umfo ka khehle, ngoba intsizwa zibiziwe entabeni.
  Afikile amabutho kaShaka emfuna kodwa akatholakalanga.

  Sesizwa ngezigi kanti Umnguni omncani uyagida,imvumile intombi.
  Nango ebizi zinja zakhe
  ethi: "nco-nco-nco-nco-nco-nco-nco-nco-nco-nco".

  Basho bancama Umnguni omkhulu namabutho enkosi
  bathi: u "nco(uMnguni omncani)" ube la ,
  u "nco" ube la ,
  u "nco" ube la ,
  u "nco" ube la,
  uNcobela,
  uNcobela,
  uNcobela

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zinqamulwa amakhanda ziyekwe!!!!

  Comment


  • #32
   Shawuza

   Ngiyabonga Muth'ongothiwa,ngizokutshela ezinye izithakazelo zakwaNcobela.

   Comment


   • #33
    Nazi ezakwethu

    Mbokazi,Donda,Nxele,Sontuli,Hlamukazi,ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini,uphangela kobhongo koqhoqhoqho ,umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana,Hlamukazi kaMdaka,Umdaka usezintangeni,wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase,abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda.
    Mbokazi,Donda,Nxele,Sontuli,Hlamukazi,ulwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu emafini,uphangela kobhongo koqhoqhoqho ,umlamlankunzi ngabe uziyekile zabulalana,Hlamukazi kaMdaka,Umdaka usezintangeni,wena owasephulamuthi uphekiwe endlini kamantombase,abakaphangela abaphangela izinkomo zamadoda lathi ilanga liphuma labe liphuma nezinkanzi zamadoda.

    Comment


    • #34
     Izithakazelo

     Ngizwe ibika, ngasabela ngokuphons' itshe esivivaneni.
     Nangu uBhengu simusho:

     BHENGU

     Ngcolosi!
     Wena wakwaDlabazane,
     KaNgwane, kaNephu kaLamula,
     Nyawo zigezwa ngamazolo.
     Nina enivuka nixubhe ngelala,
     Shongololo!
     Wathi uyalithinta lahwaqabala
     Ngabe siyakudla sesab'imilenzelenze,
     Nyawo zeshongololo kaziphumuli.
     Sigampu
     Ngwane, ingwani ngwadi.
     Abayibone ngesond'ukuthi iwelile.
     Jali!
     Nina enilala nomunwe,
     Nivuke nikhwif'ilanga.
     Mmemezi kaHlangabeza!
     Ngcolosi!

     Comment


     • #35
      sizani bo!

      Intombi yakwaNjomane le

      Makhedama!
      Soyengwase!
      Nina bakaShebhe kaMthendeka
      Nina bakaSoqubele onjengegundane Nina baseSiweni
      KwaMpuku yakwaMselemusi KwaNogwence webaya
      Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
      Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
      Owavel' elangeni.


      I need help though.
      Any of you know izithakazelo zakwaMbhele?

      Comment


      • #36
       Mbhele

       Nxese Njomane

       engikwaziyo mina ngoMbele, wukuthi bangoMpembha. Nzizozama ukuthola ukuthi bangobani ngoba kukhona nami engibaziyo.

       Kwabanye-ke, ngishaya ibika ngezithakazelo zakwa Mthembu uMvelase KaNgoza kaNodada.Ukhona omunye wodadewethu oke waziphatha ekuqaleni. Kodwa ngamuzwa ethi
       ungu "Mvelase, odla amathibane."

       Empeleni oMvelase abawadl' amathibane, bathi bangawadla wazi ukuthi indlala iwile.


       Mthimbane
       uMthembu, Umvelase,
       Ongawadl' amathibane,
       Uthi angadl' amathibane
       Indlal ib' iwile
       UNodada oweqela ngale
       Komful' impofana no Thukela.




       Ngizobuya ngisayobuz' ikhehl elidala.

       Comment


       • #37
        Mbhele

        Mthimbane
        I will wait for your reply cuz nami sengizame ngazengancama.

        Comment


        • #38
         Umshengu

         bafowethu kodwa bengi kuphi sonke lesikhathi ngishiy' wa yizinto ezimunandi kanje, lona obhalayo yinsizwa yaMASHABALA, UMSHENGU. uzwalwa yintokazi yakwaSIMELANE umsa KAS'KIZA NTJEBE UMAHLAMUSA ECANSINI. angazi bakwethu ukuthi ngingabonga ngithini ukwazi ukuthi bakhona nabakithi lapha.
         MSHENGU, MSHABALALA, LUDVONGA, LAMAVUSO, WANGWANE

         Comment


         • #39
          AMabhele

          We Mbele, njengesithembiso, ngibuyile. Isimanga ngithola kukhal' ibhungane, bayephi bonk' abalobi kulamaqwebhu, kwathula kangaka.

          Nazi-ke

          Mphemba, Ntuli,
          Wena kaSompisi
          Sothole, Gudukazi uyiNcwayo.
          Khuboni,
          Sompisi owaphemba ngamakhand' amadoda,
          Abanye bephemba ngomlilo.

          Nina base Lenge,
          Enabonakala ngefu lezintuli.
          Kwabe kunguSompisi kaGuqa, kaMasalela.
          Mazimuzimu enidla' abantu.

          Mgwabini wemikhonto,
          Umahlatshwa ebuhleni njengethole.
          Umagaju njengengwe.
          Inhlangu eyeqa iphindaphinda.
          Umanxeba angamanxuluma
          Kwasa bemhlaba uGwabini, waphika.

          Mphemba!
          Lang' elaphum' endlebeni yendlovu,
          Nyaka wumbe
          Lophum' endlebeni yengwenya.
          Unonjiyelwa,
          Kulala uhlangothi lubomvu.
          Ugodo olumuka namankayiya.

          Mgwabini wemikhonto,
          Langa, Sompisi.
          #
          #
          #
          #

          Ngizicoshe lapho ngicosha khona,
          Nibongibhekela KoMthembu
          Ngoba ngisafunana ne full version yabavelase.

          uMthimbane.

          Comment


          • #40
           Mbhele

           Hawu ngiyabonga Mthimbane.
           Awazi ungisize kanjani. Maybe sengizothola nomendo kwazi ba (joking).
           I will try to find lezi ozifunayo to return the favour.

           Comment


           • #41
            Izithakazelo

            Isithembu saqala ngaBathembu, ngiyethemba ukuthi nalonyaka ka2006 ozokulethela izinhlanhla ngoba naku usulandelisisa indabuko yakho.

            Umvelase

            Comment


            • #42
             Izithakazelo

             Ake ningincede bakewthu, mina ngingowakwa Mdlalose, uNyada we phahla, u Madubandlela. Yikho kodwa ke lokhu engikwaziyo ngezithakazelo zakithi. Bengicela bandla ukuthi uma ekhona ozaziyo angincede ngazo

             Madlula!

             Comment


             • #43
              Umfo kaZulu ke lo! kaNkos'yabantu kaSendelezwe kaNtuli umehl'abomvu!

              iS'thuli sikaNdaba,
              uNdaba kaMageba,
              Benkashana umenzi ephuz' umlazana kameva,
              abakaqobo uvula ngedolo zake zehlela i'nkomo ziqonde kwaSoshangane,
              bakwaZulu omyama othand' uk'gwaza inkomo zamadoda,
              uZulu omyama ondlela zimhlophe!
              uNdaba ohlasela ngothando elokwandis' abakwaMthaniya
              uthand' uhlasela ngothand' abakwaNgwane,
              zasho zanqundeka i'khali zaseNgwavuma,
              nonyaka-nonyaka uhlasela ngothando phesheya koMzimkhulu!
              umgag' wezul’ eliphezulu, mpondo zamila eJema!
              Zamila enkomen’ abayikhungela amgudu okubhemel'.
              uDlothovu akabhekek' uyesabeka ufan’ nemsebe yelanga.
              Dlothovu dlala abantu bakho bakulingene!
              uDlothovu njengebhubesi
              umgwadlazikazi ziyethuk' ushona kwelaseNkonjane
              ophumuz' abant' amaphiko! isihlahla somuthi!
              ubhensa behlab' ngemva nangaphambili"
              ...ngiyema lapho!

              Ake ningisize bo! ngicel' ezikaNdlangamandla kaNkosi okaDlamini, oSiwela oMphazima kaLanga abaseMadlovini!

              Comment


              • #44
               IZITHAKAZELO ZAKWA-BHENGU

               Ngcolosi!
               Wena wakwaDlabazane,
               KaNgwane, kaNephu kaLamula,
               Nyawo zigezwa ngamazolo.
               Nina enivuka nixubhe ngelala,
               Shongololo!
               Wathi uyalithinta lahwaqabala
               Ngabe siyakudla sesab'imilenzelenze,
               Nyawo zeshongololo kaziphumuli.
               Sigampu
               Ngwane, ingwani ngwadi.
               Abayibone ngesond'ukuthi iwelile.
               Jali!
               Nina enilala nomunwe,
               Nivuke nikhwif'ilanga.
               Mmemezi kaHlangabeza!
               Ngcolosi!

               Comment


               • #45
                IZITHAKAZELO ZAKWA-CELE

                Ndosi!
                Khumbuza,
                Nkomo kayivuswa,
                Nkomo isengw'ilele,
                Ngob'ingenakuvuswa muntu!
                Kwasiqunga esihle,
                Esizalel'amazinye namasakabuli!
                Dibandlela!
                Magaye!
                Vico akagezanga,
                Obuye nensil'emfuleni,
                Ngob'ethembe ukugeza ngobisi!

                Comment

                Working...
                X