לחיים במפל

הרמנו כוסית "Appletizer" במפל ב-Wilderness, עקב אי הגעתנו למפל יום לפני ב- oudtshoorn.