Beautiful Indian Girl Dancing

I think she's a NINJA