Gondar on the move 2011

gondar on the move was een project waar aan ik had mee gedaan het was harstikke leuk