Jižní Afrika – po stopách nosorožce

Trek africkou buší - stopování nosorožce vyústilo v adrenalinové setkání se samicí s mládětem, která se začala cítit ohrožena. Závěr, kdy jsme schováni za malým křovím, sledovali zastrašovací rozběhy nosorožce, už nešlo souvisle natáčet, ale rychlost běhu nosorožčí dvojice při útěku, je dobře vidět na konci videa,