Khayelitsha United Mambazo Choir zingt Afrikaans volkslied

In Kasteel Engelenburg in Brummen overhandigde Marjolein Westerterp het tijdschrift OOG VOOR ZUID AFRIKA aan het Khayelitsha United Mambazo Choir die de aanwezigen trakteerde op een (te kort :) optreden