SOUTH AFRICA 1.díl – Pretoria – capital city (hlavní město)

Pretoria, Voortrekkers monument, shopping centre, černošské tance (Negro Dance).