Świstaki?

"Absque metu" - wyprawa "LEŚNYCH" (harcerzy ze Szczepu ZHP Józefów im. Roberta George'a Hamiltona) do Republiki Południowej Afryki w 2008 roku śladami swojego Bohatera. Więcej: http://www.rpa2008.pl